torsdag den 19. august 2010

Blogindlæg: Ordentlig opførsel

Ordentlig opførsel er i voksende grad en del af samfundets diskussion.
Derfor kan man ikke diskutere kultur i Brønderslev kommune uden at diskutere etik og moral.

Mit udgangspunkt er, at jeg som producerende kunstner , i stigende grad, møder henvendelser fra den offentlige sektor, hvor mennesker får løn for at fremskaffe det produkt, jeg producerer. Der betales ikke. Ønskes kun.

En industri, der er vokset eksplosivt, siden kommunalreform. Og en følge industri, der bygger på, at den producerende billedkunst, uden betaling, leverer den råvare, der leves af.

Efter min opfattelse, en både asocial, forældet og ineffektivt praksis.

Tænk sig hvis man i stedet gav billedkunstnerne en behandling der er sammenlignelig med alle andre erhverv. F.eks små håndværkervirksomheder. Det ville gi et bedre resultat.

De forudsætninger, der sættes op i dag, er der ingen kvalificerede og veluddannede kunstnere, der kan arbejde i. Man holder udviklingen væk og det bliver Brønderslev kommune og alle andre, tabere af.

Det er baggrunden for, at jeg har udarbejdet et CSR for billedkunst området.

Fordi, det er det noget vrøvl, at diskutere en kultur politik i Brønderslev kommune, hvis man ikke samtidigt diskuterer ordentlig opførsel og en social dimension.

Endeligt mener jeg ikke, at samfundets ressourcer skal bruges til, at spekulere i nød.


CSR billedkunst. 8 standpunkter. Et oplæg til en ny etisk dagsorden udarbejdet af Gorm Spaabæk.

1. At offentligt ejet byggeri kun bruges til udstillinger og anden billedkunstnerisk aktivitet, når der honoreres efter tarif.

2. At offentlig støtte kun ydes udstillingssteder, hvor ordnede forhold forefindes, efter aftale med relevant faglig organisation.

3. At udenlandske kunstnere, der udfører billedkunstnerisk arbejde, såsom udstillingsaktivitet, altid honoreres, efter dansk tarif.

4. At der kun støttes kulturelle arrangementer, når der foreligger dokumentation for forsvarlige forhold, efter gældende tarif. Det gælder også halvofficielle strukturer, såsom kommunernes kulturelle samvirker og skolernes kunstforening .

5. At tarif og almindeligt regelsæt for reproduktion af billedkunst respekteres.

6. At brug og lån af billedkunstneres arbejde i kommunalt regi, såsom pr. arbejde og kontakt med venskabsbyer, altid betales efter tarif.

7. At der renses ud i negativ særbehandling og sikres en ligeværdig behandling i den offentlige sektors forbrug af billedkunst.

8. At folkevalgte politikere, kun lægger navn til og åbner kunstudstillinger, hvor løn og arbejdsforhold, er i orden, for de deltagende kunstnere.

18 August 2010

Venlig Hilsen
Gorm Spaabæk
Kirkevej 21
9330 Dronninglund
www.gormspaabaek.d

Ingen kommentarer:

Send en kommentar